EQ-I

Emotionele intelligentie oftewel EQ-I 2.0

Emotionele intelligentie is niet geheel nieuw maar dat onze huidige maatschappij er nu voor open staat wel. Waar het de afgelopen decennia vooral ging om IQ, je cognitieve vaardigheden en je behaalde diploma’s, speelt EQ-I oftewel emotionele intelligentie een steeds belangrijkere rol.

Je kunt nog zo intelligent zijn, wanneer je binnen je sociale omgeving niet in staat bent af te stemmen op de ander zal je minder ver komen in het leven dan iemand die dit wel kan. Dit afstemmen heeft alles te maken met je EQ-I en begint altijd met zelfkennis.

EQ-I begint met je zelfbeeld. Als je jezelf begrijpt, kun je jezelf beter uitdrukken. Dit leidt tot gezondere interacties met anderen, wat vervolgens leidt tot het nemen van goede beslissingen. Door goede beslissingen te nemen kun je beter omgaan met stress, wat leidt tot een beter begrip van je emoties.

Goede relaties en weten hoe je omgaat met uitdagingen en gebeurtenissen zijn de sleutel tot succes in je leven. Een goed ontwikkeld EQ-I zorgt voor voldoening gevende relaties en levensgeluk.

Werkwijze

Het EQ-I 2.0 model waar wij mee werken is een hoog gevalideerd model en meet vijf verschillende aspecten van emotioneel en sociaal functioneren.

 1. Zelfperceptie = je emoties begrijpen
 2. Zelfexpressie = het uitdrukken van je emoties
 3. Interpersoonlijk = het ontwikkelen en onderhouden van relaties
 4. Besluitvorming = emoties gebruiken om betere beslissingen te nemen
 5. Stressmanagement = omgaan met uitdagingen

De vijf schalen zijn onderverdeeld in 15 subschalen. Deze schalen zijn afhankelijk van elkaar en beïnvloeden elkaar. Elke schaal werkt samen om een gezonde emotionele intelligentie te creëren. Je maakt online een EQ-I assessment en daarna volgt een coachingsgesprek via Zoom of op locatie. Afhankelijk van de persoonlijke wensen zijn meerdere coaching- en trainingssessies mogelijk.

EQ-I en DISC versterken elkaar. Mocht je al in het bezit zijn van een DISC-profiel dan geeft dat meer diepgang aan de EQ-I. Je moet het zo zien, DISC is het recept en EQ-I het medicijn.

Copyright © 2011 Multi Health Systems Inc. Based on the Bar-on EQ-i model by Reuven Bar-on.

Assessment

Het assessment bevat 133 vragen die betrekking hebben op de volgende aspecten:

Zelfbeeld, Zelfactualisatie en Emotioneel zelfbewustzijn

 • Zelfbeeld: hoe zie en ervaar ik mijzelf als persoon?
 • Emotioneel zelfbewustzijn: het herkennen, erkennen én begrijpen van je eigen emoties
 • Zelfactualisatie: het vermogen nieuwe kennis op te doen en jezelf te blijven ontwikkelen

Emotionele expressie, Assertiviteit en Onafhankelijkheid

 • Emotionele expressie: het uiten en uitdrukken van je gevoelens
 • Assertiviteit: het op het juiste moment uiten van gevoelens, gedachten en overtuigingen op een niet-aanvallende manier
 • Onafhankelijkheid: Het vermogen om zelfstandig, emotioneel onafhankelijke beslissingen te maken.

Interpersoonlijke relaties, Empathie en Sociale verantwoordelijkheid

 • Empathie: Inlevingsvermogen, het vermogen om je bewust te zijn van gevoelens van anderen
 • Interpersoonlijke relaties: het aangaan van bij relaties met anderen
 • Sociale verantwoordelijkheid: Betrokkenheid bij wat er speelt in de maatschappij

Problemen oplossen, Realiteitstoetsing en Impulscontrole

 • Impulscontrole: het vermogen om een impuls, drang, verleiding of handeling te weerstaan of uit te stellen
 • Realiteitstoetsing: het vermogen om zaken in het juiste perspectief te zien, de dingen te zien zoals ze zijn
 • Probleemoplossend vermogen: het vermogen om beslissingen te nemen daar waar emoties meespelen

Flexibiliteit, Stresstolerantie en Optimisme

 • Flexibiliteit: het aanpassen van je emoties, gedachten en gedrag aan veranderende omstandigheden
 • Stresstolerantie: het vermogen om te gaan met stressvolle emotionele situaties
 • Optimisme: het vermogen om op een positieve wijze naar het leven te kijken en een positieve houding te houden

Welbevinden/geluk

 • Geluk: het vermogen om tevreden te zijn met je leven
Inzetbaarheid EQ-I

EQ-I kan op vele manieren ingezet worden. Smit & Cornelder focust zich op:

 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Samenwerking in de Paramedische maatschap

Heb jij vraagstukken ten aanzien van het leven of je werk en wil je daar wat aan doen?
Ga aan de slag met je emotionele intelligentie. Wij helpen je graag.

Deze inhoud is beschermd. Rechtermuis functie is uitgeschakeld.